Termer

Koreanska - Svenska

Do jang – Träningshall
Do bok – Träningsdräkt
Sa bunim – Intruktören
Chariot – Givakt
Kyong ye – Buga
Kuk ki – Nationalflagga
Jun bi – Färdig
Si jak – Börja
Hae chyo – Avbryt
Gae sok – Fortsätt
Go man – Stanna
Chyo – Lediga
Hae san – Slut för idag
Ki app – Skrik
Apio ro mun so – Kom framåt
Dyro mula so mun so – Gå bakåt
Dyro dora – Helt om
Wo yang wo – Höger om
Wa yang wa – Vänster om
Wa wo yang wo – Vänster höger om
Najunde – Underdel (av kroppen)
Kaunde – Mittdel (av kroppen)
Nopunde – Överdel (av kroppen)

Sogi – Ställning

Narani junbi sogi – Färdigställning

Gonnon sogi – Gåställning

Niunndja sogi – L-ställning

Anndjun sogi – Sittställning

Matsoki junbi sogi – Kampställning

Mak gi – Blockering

Jiru gi – Slag

Te ri gi – Snärtigt slag

Bang eoh – Försvar

Pi hagi – Ducka, parera slag

Kaunde jiru na ka gi – Kom framåt slående

Kaunde jiru dera å gi – Gå bakåt slående

Gu rung aopsi – Utan kommando

Gu rung emak cha so – Med kommando

Sadje jirugi – Slag i fyra riktningar

Sadje makgi – Blockering i fyra riktningar

Gi bon yon sup – Grundträning

Pal mok – Underarm

Ahn palmok – Inre underarm

Pakkat palmok – Yttre underarm

Sam bo matsoki – Trestegssparring

Najunde sonkal makgi – Låg knivhandsblock

Sonkal daebi makgi – Knivhandsgard blockering

Ahn palmok kaunde makgi – Inre underarmsmitten block

Ap cha busigi – Fram snärtspark

Yop cha jirugi – Sidspark, penetrerande

Dolly chagi – Rundspark

Bandae dolly chagi – Omvänd rundspark