Styrka – Grundläggande teorier indelade i sex grupper

Reaktionskraft (Bandong Ryok)

Varje kraft har en motriktad kraft. Om en motståndare rusar mot dig, så kan han stoppas av ett litet kort slag. Den totala kraften i ditt slag är summan av ditt slag plus din motståndares rörelseenergi.

Massa (Zlyang)


Kroppsvikt och snabbhet måste kombineras för bästa effekt av ett slag. Genom att vrida höften och fjädra med knäna uppnås bästa effekt.

Snabbhet (Sakdo)


Reaktionskraft, andning, koncentration, balans och muskelavslappning bidrar till snabbhet. Genom att hålla handen lägre än axeln och foten lägre än höften i det ögonblick som kontakt sker så kommer vikt och rörelsehastighet ge maximal kraft. Rörelser bör utföras i en nedåtriktad riktning.

Koncentration (Jip joong)


Kraften måste koncentreras för maximal effektivitet. För att koncentrera kraften till en liten punkt krävs en total maximal koncentration. Kroppens muskler och vikt utnyttjas samtidigt som en specifik kroppsrörelse utförs. Ju större koncentration, desto hårdare slag. Attacken ska riktas mot motståndarens vitala delar med de korrekta verktygen i rätt ögonblick. Det är inte längden av koncentration utan djupet av koncentration som har betydelse.

Balans (Kyun Hyung)


En väl balanserad kropp är redo att attackera och svår att välta vid anfall av motståndare. För bästa balans bör tyngdpunkten vara centrerad och jämt fördelad på benen. Flexibilitet och knä-fjädring är viktigt för en god balans. Då man tvingas fördela kroppstyngden till en fot, bör kroppstyngden koncentreras till centrum av denna fot. I alla slag bör den bakre foten vara kvar i marken för att maximal kraft ska utvecklas.

Andningskontroll (Hohup Jojul)


Kontrollerad andning är viktigt både då man slår och tar emot ett slag. Vid en rörelse, t.ex. ett slag, så bör ungefär en tredjedel av volymen i lungorna andas ut hastigt genom nästan slutna läppar. Utandningen ska avbrytas i det ögonblick då kontakt sker. Samma sak gäller då man tar emot ett slag. Då andningen stoppas hastigt spänns musklerna vilket är viktigt både vid slag och träff.