Graderingar

Kriterier för att få gradera sig:

 • Medlem uppfyller samtliga kriterier i det nationella graderingsreglementet.

 • Medlem har minst 75 % närvaro på de ordinarie träningspassen. Obs! specialpass som tävlingsträning, självträning mm är extra träningstillfällen och räknas ej som ordinarie pass.

 

Testgradering:

 • Inför gradering krävs obligatorisk närvaro vid testgradering.

 • Testgraderingen är gratis, medför ej certifikat, markering på bältet eller signering i TKD-pass. Alla delmoment från den officiella graderingen kan ingå här, dock avgör graderingsinstruktören vilka. Även kross kan ingå men endast enstaka tekniker.

Procedur för anmälan:

 • Inhämta tillåtelse från din instruktör, efter testgraderingen.

 • Betalat medlems- och träningsavgift.

 • Efter tillåtelse, görs en anmälan personligen till instruktören.

Graderingsavgift:

 • Första graderingen som nybörjare – 200 kr (160 kr tillkommer för TKD-pass)

 • Samtliga graderingar under svart bälte – 200 kr

 • Testgradering för svart bälte – gratis

 • Svartbälten – se sektionens prislista