Filosofi

Taekwon-Do är en konstform som inbegriper ett sätt att tänka och leva, och som speciellt inger moralisk mognad och styrka att stödja rättvisa. Varje rörelse inom TKD är vetenskapligt uträknad med ett särskilt syfte och en skicklig instruktör kan därigenom få sina elever att inse att framgång är möjlig för alla personer. Genom ständig repetition lär man sig tålamod och övertygelsen att klara av svårigheter. Den kolossala kraft man lär sig utveckla ger en självförtroende att möta varje motståndare.

 

Den yttersta meningen med Taekwon-Do är att eliminera strid genom att avskräcka den starkes förtryck av den svage med en styrka som måste vara grundad på humanitet, rättvisa, moral, vishet och tro, och därigenom hjälpa till att bygga en bättre och fredligare värld. Taekwon-Do’s mål är även att uppnå artighet, ärlighet, uthållighet, självkontroll, samt okuvlig anda. Slutligen tränger träningen igenom till varje medveten och omedveten handling. Eleven bör lära sig att använda kroppen som ett vapen, ett mänskligt vapen.

 

Taekwon-Do elevens ed

Jag skall alltid följa TaeKwonDo´s regler
Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld