Bältessystem

276228_512.png

Den vita färgen bärs av en nybliven elev och står för oskyldighet.

 

Den gula färgen symboliserar jorden som en växt slår rot i, precis som den grund för TaeKwon-Do som nu läggs.

Den gröna färgen står för utveckling av växten, det vill säga utveckling av skickligheten i TaeKwon-Do.

Den blå färgen symboliserar himlen som växten (eleven) sträcker sig upp emot då den utvecklas till ett träd.

Den röda färgen står för fara och varnar motståndare att hålla ett behörigt avstånd. Eleven uppmanas till kontroll.

Den svarta färgen står för mognad och behärskande av TaeKwon-Do. Den talar också om att bäraren kan stå emot mörker och rädsla.